Home Visual What Youth: Alex Olson – Przyszłość Bianca Chandon, Inspiracje, Surfing, Tinder