Home CHAT CHAT: Filip Dziewięcki o przejściu do Element Skateboards